Mutluluğa Giden Yol

Bu gün Pazar

Siyaset yokemin kemal özer

Gene gündelik hayat

Gene insan mutlululuğu

Mutluluğu kendine göre yorumlayanlar

Başkalarına akıl verince, onları yönetince  mutlu olanlar

Bir de bunun tam karşıtları

Kendi ayakları üstünde duramayanlar

Yaşamayı nefes alıp verme sananlar

Aaron Herbert’ in uyarısını dikkate almak gerek.

” Mutluluğa giden iki yol; kendinden çok şey, başkalarından az şey bekle…”   diyor Usta