Seküler Ortam, Ahlaksal Olay

İnsanlar yüz yıllardır ahlak diye bir şey tutturmuşlar gidiyorlar.

Nedir bu ahlak

Vikipedi’ye göre  Ahlak kelimesi hulk’un çoğulu olup huylar, seciyeler anlamına gelir. İngilizcede moral, morality bu anlamda kullanılır ve ahlak bilimine ethics ( etik)   denir.friedrich nietzsche 2

Yanlış ve doğrular hakkındaki bu tip kavram ve inançlar çoğunlukla bir kültür veya grup tarafında genelleştirilir ve kanunlaştırılır, buna göre de (kültür veya grubun) üyelerinin davranışları düzenlenmeye çalışılır. Bu tür bir kanunlaşmanın uygunluğu da ahlak olarak anılabilir, ve grup varlığının devamının bu ilke ve kanunların uygunluğu, uygulanması üzere olduğunu belirtebilir. Bu durumlarda, uygulamayı kabullenen bireyler ahlaklı olarak tanımlanırken, uygulamayı reddeden veya davranışlarında barındıramayan bireyler toplumsal anlamda  dejenere  olarak tanımlanabilir.

Bu nedenlerle ahlak, iyi bir yaşamın temelini teşkil eden inançlar bütünü olarak da görülebilir. İnsanlık tarihinin büyük bir kısmında, dinler ideal bir yaşama dair görüş ve düzenlemeler getirmiştir, bu nedenle ahlak, çoğunlukla dini emir ve prensipler ile karıştırılmıştır. Seküler ortam ve durumlarda, ahlak hayat tarzı seçimi gibi şeylerle ilgili olarak sunulabilir. Zira bu daha çok, bireysel anlamda iyi bir hayat fikrini temsil eder ki bireyler genellikle bulundukları toplumda benzer zihin yapısı ve görüşlere sahip olan insanların inanç ve değer sistemlerine uygun bir yol seçmektedirler.

Yukarda Vikipediden alıntı yaptığım sonuçları basite indirgersek

1- Ahlak Yanlış ve doğrular hakkındaki inançlar olup çoğunlukla bir grup tarafından düzenlenir ve kanunlaştırılır.

2- Bunun yanısıra zaman içinde dinler ideal bir yaşama dair görüş ve düzenlemeler getirmiştir, bu nedenle ahlak, çoğunlukla dini emir ve prensipler ile karıştırılmıştır.

3- Seküler ortam ve durumlarda  ise, ahlak hayat tarzı seçimi gibi şeylerle ilgili olarak kabul edilebilir.

Olaya böyle bakınca  Friedrich Nietzsche’ yi hatırlamakta yarar var. O

” Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.” diyor.

Bu gün, insanlığın yaşam çerçevesinden, olaylara tarafsız bir gözle bakarsanız herkesin kendi siyasal ve ekonomik görüşüne paralel olarak bir ahlak anlayışının olduğunu  görürsünüz.

Bu o kadar sıkıntılı bir şey değil ama, özellikle hükümetlerin ülkelerinde yaşayan vatandaşlarını , kendilerinin katılmadığı ancak amaçları için kullandığı, yukarda bahsettiğimiz grup, din ve hayat tarzlarından hareketle yönetmesi bence esas ve önemli sorundur.

Demagoji ve yalan bu günü kurtarır ama yaşattığı sıkıntılar yarın devam eder .

Bu böyle biline