Zalim ve Mazlum

Ülkemize yön veren en önemli kelime bence mağduriyet.

Yaşanan olaylara bir bakınemin kemal özer

İster siyasette ister günlük yaşamda bu kelime hep gündemde

Birileri hep mağdur

Mart kedileri gibiler

Hem zevk alıyorlar hem bağırışmaları ön safhada

Bütün güç onlarda ama sanırsınız her gün sopa yiyorlar

Ben iddia ederim ülkenin bir numarası bile bir kaç gün sonra elimi kolumu bağlıyorlar diye yeni bir mağduriyeti dillendirecek.

Bilmem aranızda E.M Cioran’ı tanıyan varmıdır. Kendisi Rumen olup (Romanyalı değil) 20. yüzyılın önemli retorik ( hitabet) sentezcisi olarak kabul edilir.(1911- 1995)

Onun bir tesbiti ile bu yazıyı tamamlayalım.

 ” En büyük zalimler,kafası kesilmemiş mazlumlar arasından çıkar.”