Zurnanın Zırt Deliği

Ben Ortaöğretimimi Alman ve Haydarpaşa Liselerinde tamamladım. Daha sonra İ.Ü İktisat Fakültesi ve nihayetinde 2 yıllık gece okuduğum İşletme İktisadi Enstitüsü İhtisas  Programı

Alman Lisesine 2. Dünya Savaşından sonra gelen öğretmenlerin bir çoğu Üniversite Hocası idi. ve aralarında akademik kariyer sahipleri olanlar vardı.Haydarpaşa Lisesi ise  1960 lı yıllarda ülkenin çok değerli hocalarını barındırırdı.cavitorhantutengil4

İyi bir eğitim sonrası ülkede henüz yeni başlayan Merkezi Sistem Sınavına girdik.

Sınav da bizim sınav salonu sorumlulusu o zaman Doçent daha sonra Fakültede hocamız olan değerli  Eğitim Sehidimiz Cavit Orhan Tütengil idi.

Sınavı özetledi ve uyulması gereken kuralları açıkladı.

Size yeminle söyleyebilirim ki iyi eğitim aldığıma kendini inandırmış olan ben, sevgili Hocamızın konuşmasından sonra gerek kelimelerin özenle seçilmesi gerekse ses ve üslup kalitesi nedeni ile 10 dakika kendime gelemedim.

Eğitim ve özellikle Öğretim Kalitesi bir ülkenin olmazsa olmazıdır.

İyi hocalar iyi Üniversiteleri doğurur ama asıl olan kaliteli hocalardır.

Yurtdışında özellikle A.B.D  üniversitelerinde dünyanın her devletinin kaliteli Dr. veya Prof. ları görev yapmaktadır.

Sonra ülkemizde bazı şeyler değişti

Her yerde üniversiteler açıldı.

Bu kurumların her seviyede akademik görevleri için gereksinim başladı.

İnternetin en büyük kepazeliği olan kopyala yapıştır metodu ile bazılarına göre esinlenilen bazılarına göre araklanan bilgilerle akademik kariyer sahibi insanlar türedi. Şu an iyi eğitim almış ve önemli Üniversitelerde görev yapan çok değerli Profesörler olduğu gibi ülkenin her yerindeki Üniversitelerde 35 yaşından başlayan ve ne söylediği tam anlaşılamayan Profesörler’ de görev yapmaktadır.

Pehlivan tefrikası gibi olan bu girişi neden yaptın diye soracaksınız.

Sayın Başbakanın Merkez Bankasının uygulamaya soktuğu faiz kararları sonrası yaptığı açıklama nedeni ile yaptım.

Açıklamalarına bakarmısınız.

“Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Merkez Bankası malum bağımsız bir kurum. Biz bugüne kadar buna müdahale etmediğimizi, bizimle direkt bir bağlantısı olmadığını defalarca söyledik. . Şimdi tabii ben bir defa faizin yükseltilmesine her zaman karşıyım.

Ama, şu anda Merkez Bankası böyle bir karar almış. Bana düşen buna bir süre sabretmektir.

Ben burda bir tezimi söyleyeyim, isterseniz değerlendirirsiniz. Ben enflasyon olayında enflasyon ile faizin ters orantılı değil, doğru orantılı olduğuna inanırım. Yani enflasyon ile faiz arasındaki ilişki sebep netice ilişkisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizi yükseltirseniz, enflasyon da yükselir. Düşürürseniz, ikisi beraber düşer. Ters orantılı olarak düşündüğünüzde her zaman için çok daha olumsuz neticeler alırsınız.”

Bu açıklama sonrası benim söyleyeceğim iki şey var

1- Sayın başbakan ekonomi tahsil etmemiştir yani Aksaray  Yüksek Ticaret Okulunda okumamıştır.

2- Eğer okumuşsa ki 1981 mezunu olduğu söylenmektedir yukarda yazdığım nedenlerden dolayı bu okulun kaliteli bir eğitmen kadrosunun olmadığı çok açıktır ve ekonominin en basit kurallarını tam öğretmemişlerdir.