Bilge Toplum

Ülkemiz insanının bu günkü durumuna bakınca aklıma hep Demokritos gelir.

Leukippos’ un öğrencisi Demomritos ya da bazı kaynaklarda Demokritos  (MÖ 460-370)’lü yıllarda yaşamış ve Sokrates‘den sonra ölmüş olmasına rağmen, “Sokrates öncesi doğa filozofları”ndan sayılır.

Demokritos, kendisinden önceki düşünürlerin üzerinde durmadığı oranda  ahlâk (etik) ile de ilgilenmiştir.

Bir kaç tespitini sizlere hatırlatayım.

Günümüzden 2500 yıl önce bu günlerimizi nasıl görmüş hayret doğrusu.
bilge

” Kalabalıklar mutsuzluk içinde bilgeleşir.”

” Akıldan yoksun insanlar için yönetilmek yönetmekten iyidir.””

” Kötülere öykünmek de iyilere öykünmemek de kötüdür; iyilere öykünmek istememek en kötüsü. ”

(Öykünme: Birinin yaptığı gibi yapmak, birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek)

Bilge toplumumuza

Akıldan yoksun insanımıza

Kötülere öykünen , iyilere öykünmeyen liderlerin hepsine selam olsun