Bizi de Düzelt

Benim bir iddiam vardır ve sıklıkla dile getiririm.

Şarkı ve türküleri iyi izlerseniz bu gün yaşanan tüm problemleri , onların güftelerinde görmek mümkündür.

Ve ikinci uygulama reklamlar.emin kemal özer

Eski yıllarda siyasi arena ve kişilikler ile ilgili fıkralar üretme ve karikatür çizme serbestti.

Sayın Demirel ve Sayın Özal’ın hoşgörülerini hatırlayın.

Şimdi sıkar

Bu nedenle reklamlar önem kazandı.

Şimdi ekranlarda dönen bir reklam var

Konut satışı ile ilgili.

Arama motoruna bir harfi eksik olarak yazanları düzelten bir siteden bahsediyor.

Reklamda oynayan kişi

” Hadi bizi de düzelt ” diyor ” Hadi ”

Aklıma Papanın 28-30 Kasım tarihleri arasında ülkemize ziyareti ve Ak Saray’da kabulü  geldi.

Papa San Fran­ces­co­’nun üç ana inan­cı var­.

Ya­ra­tı­la­na ko­şul­suz sev­gi, fa­kir­le­re önem ve ba­rı­şa bağ­lı­lık.

Sayın Cumhurbaşkanının bakışı ise belli.

Bir yan­da  bü­tün dün­ya­yı ayır­ma­dan, yar­gı­la­ma­dan, en mah­cup ha­liy­le “Ben ki­mim ki yar­gı­la­ya­yı­m” di­ye­bi­len dün­ya­nın ya­şa­yan en önem­li fi­gü­rü var.

Diğer yanda ise R.T.E

Vallahi bu ziyareti merakla bekliyorum

Göreceğiz bakalım

Kim kimi düzeltecek.