İtiraz Etmeyi Becermek,

 

Ergin yaşa gelene kadar , zaman süreci içinde , yapı ve kişiliğimiz bence şöyle gelişir.

Zaman süreci deyimini bilerek kullandım. Bir çok kişi hem okumuş hem de “Yuh cahile bak!! ” demiştir. Çünkü genellikle , bir çok değerli yazar dahil,  süreç kelimesini zaman kelimesinin yerine kullanmaktadır.Eliezer Wiesel

Bence süreç faaliyetler dizisidir ve Vikipedi de beni doğrulamaktadır.

Ona göre ” Süreç; olguların ya da olayların, belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi, art arda sıralanması. Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi.” dir.

Bu değerli bilgiyi sizlerle  paylaştıktan sonra bu günkü bloğuma geçeyim.

Yapı ve kişilik doğal olarak genlerden hareket ederse de , özel de , kendisine örnek  aldığı kişi ve değerlerden referans alır.

Mesela ben dayım G.Saraylı diye G.Saraylı oldum ve o İktisat Fakültesinden mezun diye Üniversitede İktisat Fakültesini seçtim.

Etrafınıza şöyle bir bakın anne ve babası çok özel kimlik ve meslek sahibi olanlarının çocuklarının aynı yönde hayatlarını sürdürdüğünü göreceksiniz.

Doktor çocuğunun  doktor , sporcu çocuklarının sporcu olması bizi hiç şaşırtmaz.

Siyasetde de iş üç aşağı beş yukarı aynıdır. Kendi siyasi duruş ve yapısını çocuklarına geçiren istemediğniz kadar örnek gösterilebilir.

Ancak buraya kadar yazdıklarım hayatın akışının normal , yaşananların lineer olduğu zamanlar için geçerli.

Eğer uygulamalar insan hak ve hürriyetlerini kısıtlama veya belirli kesimlere çıkar sağlama gibi kimsenin kabul edemiyeceği şartların ön plana çıkartılması gibi uygulamalara giderse işte o zaman herkes bağımsız olarak kendi özüne döner ve tepkilerini gösterir.

Ülkenin son zamanlarda yaşadığı olaylar herkesin gözü önünde gerçekleşti.

Yaşananlar tek algılamalar farklı.

Yaşananlar ve orantısız güç kullanma herkesin zihinlerinde

Güneydoğuda yaşananlar

Hatay olayları

Bu konular çok yazıldığı için pek bir şey eklemeye gerek yok.

Siyaset alanım değil ama insan alanım

Kafası gözü patlayanlar da patlatanlar da, ölenler de öldürenler de insan.

İktidar yanlısı da muhalif de , seküler kesim de buna karşı olanlar da insan

En kolay olarak  , Başbakan ağzı ile,

Onlar dediği de  insan diğerleri de  insan.

Bunların hepsine sorarsanız önce ülkede adaletsizlik olduğunu söyleyecek daha sonra ise kendilerinin mağdur olduğunu ifade edecektir.

Eliezer “Elie” Wiesel  ( 30 Eylül 1928 Romanya doğumlu  Amerikan  profesör ve siyasi aktivist.) in de bu konuda söyleyecekleri var.

O

” Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı.

diyor .

Aynen katılıyorum.