Yağan Yağmur

Bu gün bencillikten bahsetmek istiyorum.

Bencillik yani egoizm.download

Egoizmin temsilcisi Thomas Hobbes’tır.

Ona göre birey “ben sevgisiyle” yani daima ve öncelikle kendisini düşünerek hareket eder.

Bireyin eylemlerine, iyi ve kötü diyen yine bireyin kendisidir.

Egoizm genel anlamıyla bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ile ilgilidir. Egoizm ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Etiksel (ahlaki) egoizm: Bireylerin her zaman kendi çıkarlarına uyan şeyi yapmalarının doğru olduğunu savunan doktrin,

Psikolojik egoizm: Bireylerin her zaman kendi çıkarları için hareket ettiği savunan doktrin,

Rasyonel egoizm: İnsanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin rasyonel olduğunu savunan doktrin.

Bunların en tehlikelisi bence rasyonel egoizmdir.

Bu düşüncedeki insanlar güç ve zenginliği hayatlarının odağına koyarlar.

Bu tip insanları görüp önünü kesmek isteyen ise ünlü düşünür Jean Jacques Rousseau olmuş.

Onun  cümleleri ile“İnsanlar ne başkalarını satın alacak alacak kadar zengin, ne de kendilerini satacak kadar yoksul olmalıdır.”

Neyse edebi ve felsefi yorumları bir tarafa bırakalım.

Gündelik hayatta benim gibi , sizin gibi normal insanların bencil olup olmadıklarını ölçmek mümkünmüdür?

Çok basit bir örnek vereyim.

Beraber olduğunuz kişi herhangi bir neden ile yanınızda değilse ve bulunduğunuz yere yağmur yağıyorsa

Aşağıdaki iki cümleyi dikkatle okuyun

Ve hangisi olduğunuza karar verin.

” Keşke burada olsa da yağan yağmurda beraber ıslansak,”

” Keşke orada yağmur yağmasa da ıslanıp üşümese ”

Durum bu kadar açık ve nettir.