Ayinesi İştir Kişinin, Yalnız Kitleler, Ziya Paşa

ziya paşa

 Bu günkü bloğumu Ziya Paşanın İktidarı ilk bakışta mutlu edecek bir  beyiti ile başlamak istiyorum.

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir

Bu günkü Türkçemize dönüştürürsek

” Nasihat ile yola gelmeyeni azarlayarak uyarmalı, uyarıdan uslanmazsa o zaman biraz okşamalı ”  diyor.

Değerli Paşamızın hayat hikayesi de çok ilginç.

Ziya Paşa, (d. 1825İstanbul – ö. 17 Mayıs 1880Adana) Türk yazar, şair ve devlet adamı. Asıl ismi “Abdülhamid Ziyaeddin” dir.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin en önemli devlet adamlarından birisidir ve en çok eser verenTanzimat çağı yazarlarındandır[1]Şinasi ve Namık Kemal ile birlikte “batılılaşma” kavramını ilk defa ortaya atan Osmanlı aydınları arasında yer alır.

Sultan Abdülaziz döneminde Avrupa’ya kaçarak Genç Osmanlılar arasına katılmış ve gazete çıkararak devrin hükümeti ile mücadele etmişti; yurda dönüşünde çeşitli valiliklerde bulunmuş ve son görev yeri olan Adana‘da hayatını yitirimiştir.

Değerli şairimiz Gezi olaylarının hemen başında çadırlara yapılan saldırıları ve yakılması olayından,  eğer öbür tarafta bir şekilde haberdar oldu ise , herhalde kabrinde şöyle bir dönmüştür.

Ona göre önce sadece nasihat edilecek daha sonra uyarılacak olan insanlara, uyurken yapılan saldırıyı anlaması pek tabiidir ki mümkün değildir.

Herhalde bu işlemi yapan polislere, eski kafalı olduğu için,  ceza falan verileceğini düşünebilir.

Bilmezki Gezi Parkında görev yapan polislere maddi ödül verilecek ve kahraman ilan edilecek.

Hele bu olaylarda görev alan polislerin kendi ülkesinin fertlerine karşı, Çanakkale’ deki gibi ,bir destan yazdığını duyarsa aman aman.

 

Ancak gene aynı Ziya Paşanın  Terkib-i Bent adlı eserinden çok sevdiğim ve hayatıma düstur ettiğim bir beyit de var. Şimdi nereden çıktı bu diyeceksiniz?

” Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz şahsın görünür rütbe – i aklı eserinde.”

Gene aramızdaki genç nesli düşünerek cümleyi sadeleştireyim, ” Kişinin aynası yaptığı işlerdir, aklının seviyesi konuştuğu laflar değil verdiği eserlerdir.” 

İşte bu gün başlayan en ölümsüz eserimiz.

” Ekmeğe yeni standart ”

Artık ekmeklerimiz katkı maddelerinden arınmış ve daha sağlıklı olacakmış. Gülermisin ağlarmısın .

Vatandaşa önce sağlıklı ekmek yedirecek sonra belki susamışlardır diye tazyikli su sıkacak ve biber gazı tatbik edeceksin.

Bir yandan eserimiz dediğiniz Barış Sürecine toz kondurmayacaksın , diğer yandan Lice’ deki çatışmayı nasıl kıvıracağını düşüneceksin.

Devamlı miting yapıp kapalıdevre televizyon gibi zaten arkanda olanlara eserlerini anlatacaksın diğer yandan yaptığın işlerden dolatı ne ülkede ne de dış dünyada güven sağlayamayacaksın.

Ben bu günkü bloğumu çok değer verdiğim  Stanislaw Jerzy Lec’ den bir alıntı ile bitirmek istiyorum. Usta

” Kitleler de yanlızlıga düşebilir.” diyor.

Belki birileri bunu değerlendirir

Kimbilir belki !!!