Deveye Sormuşlar

” İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.”    diyor   Miguel de Cervantes

Onun vurguladığı eğitim okul okumak değil okulda edindiği bilgileri kendi mantık süzgecinden geçirip bir potada yoğurup insanlara yararlı hale getirmek.deve

Tam da burada konuya bir yeni bakış açısı getirmek istiyorum o da görgüdür.

Eğer bir kimse eğitim almasına rağmen daha sonra o eğitimini geliştirmezse bu durum da en az üst paragrafta ifade etmeye çalıştığım husus kadar tehlikelidir.

Mark Twain   ” Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur.”  diyor.

Yani olayı toplarsak sıkıntı sadece eğitimsizlerden değil eğitimli olup da daha sonra bu eğitimi belirli bir görgü seviyesine taşımayanlardan da gelmektedir.

Ne diyeyim bilmem ki.

Deveye sormuşlar neden boynun eğri diye.

Nerem doğru ki demiş.