Evrensel Ahlak

Hobbes’ un çok beğendiğim bir tespiti vardır.

” İnsan doğası gereği bencildir. Her şeyde olduğu gibi ahlakta da egemen olan çıkardır.

Mutlak iyi, mutlak adalet, evrensel ahlak yasası uydurulmuş boş sözlerdir.”

evrensel

Herhangi birini veya birilerini kastetmiyorum.

Tüm insanlar için yapılmış bir tespit bence bu.

Ancak Montesquieu işi daha ileri götürmüş.

” Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık oIan insanIar, toplu oIdukIarı zaman namusIu kişiler oIurIar.” demiş.

Buraya kadar yazı iyi idi.

Ancak iş artık biraz siyasi arenaya gidiyor.

Yazı burada bitti.

Nerede duracağını bileceksin.

Descartes ne demiş.

”Akıllı olmak  bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.”