Herkes

Geçmiş günlerde bir kelime beni çok rahatsız ederdi.

Bu kelime herkes.herkes

Bu kelimeyi özellikle siyasiler kendi düşünceleri paralelinde gizli özne olarak kullanmaya çok yatkınlardı.

Yıllar önce yazılarımda felsefe ve mantık ön planda idi.

O zaman konu olarak aldığım Epimenides bu gün gene aklıma geldi.

Epimenides yarı efsanevî bir Yunan filozof – şairdir.

Kendisine ait Epimenides Paradoksunu hatırlatmak isterim.

Filozof şöyle demiştir: ” Tüm Giritliler, her zaman yalancıdır”.

Paradoks şuradan kaynaklanmaktadır:

Eğer “tüm Giritliler yalancıdır” önermesini doğru kabul edersek, kendisi de Giritli olan Epimenides’in yalancı olması gerekir. Eğer Epimenides yalancıysa, tüm söyledikleri gibi, “tüm Giritliler yalancıdır” önermesinin de yanlış olması gerekir. Doğru söylediğine inanırsak yalan söylediğini anlıyoruz. Önermenin hem doğru hem yanlış olduğu sonucu çıkar.
Eğer “tüm Giritliler yalancıdır” önermesi yanlış kabul edersek, kendisi de Giritli olan Epimenides’in doğru söylüyor olması gerekir. Şu halde, “tüm Giritliler yalancıdır” önermesi doğru olmalıdır. Yine çelişkili bir sonuç çıkar.
Bir önerme hem doğru hem yanlış olamaz.
Burda gözden kaçırılan ve yıllarca matematikçilere yanlış hesaplamalar yaptıran küçük bir püf noktası vardır ve o da şudur:

“Bütün Giritliler yalancıdır” önermesinin tersi
“Bütün Giritliler doğrucudur” değildir. doğrusu
“En az bir Giritli vardır ki, doğrucudur” olması gerekmektedir.
HER kelimesinin tersinin EN AZ BİR cümlesi olduğunun keşfinden sonra matematikdeki bu tıkanıklık aşılmış, ve aslında Epimenides paradoksunun aslında bir paradoks olmadığı ortaya çıkmıştır.

Bilmem derdimi anlatabildim mi?

Ülkemizde HERKES diye adlandıranların karşısındakilerin ” HİÇBİRİ ” değil, ” EN AZ BİR” olduğunu kabul etmediğimiz sürece ülkenin sıkıntıdan çıkması pek mümkün değildir.

Benim fikrim budur.

İnşallah bu günlerde bunu başarırız.