İki Gelin Bir Damat, Huzurlu Bir Yaşam

Dün Hürriyetin Yazarkafesinde Emin Kemal Özer olarak 100. bloğum yayınlandı. Artık ben de 100 ler klübündeyim. Ne ise ben  bu günkü bloğuma döneyim.

Ben duyduğumu söylüyorum. Amerikada bir çocuk doğunca ailesi beşiğine bir sağlık sigortası koyarmış bir de ailenin psikoloğunun telefon numarasını.

Amerika da 65 yaşından sonra devlet sağlık açısından, sadece son 10 yılda devlete destek primini ödeyenler için,  devreye girermiş. O zaman da bütün masrafların sadece %43 ünü karşılarmış. O yaşa kadar da kişiler masraflarının tümünü  kendileri karşılamak zorundaymış.

Psikologlar ise A.B.D nin vazgeçilmezlerinden biriymiş, herkesin  daha küçük yaşlardan itibaren bir psikoloğu olurmuş.

Ülkemizde , bildiğiniz gibi, psikologlar sadece üst gelir ve statü seviyesindeki insanlar için vardır. Diğerleri kendi işlerini pompalı tüfek ve diğer usüllerle görürler. Kadına şiddet uygulayan hatta öldüren  koca, eski koca ve sevgililerden anladığımız kadarı ile ülkemizde çok sayıda psikolojik sorunu olan kadın vardır ancak tedavileri değişik bir şekilde ve uzman olmayan kişilerce yapılmaktadır. Gündelik konuşmalarda eğitim seviyeleri ve ruh halleri tartışılır bazı kişilerin ” psikolojisi bozuldu” diye herhangi birinden bahsetmeleri çok olağan karşılanır.

Ancak ülkemizdeki psikologlar da belki hastalarınla karşı normal bir konuşma uslubu kullansalar da  ağızlarına mikrofon dayanınca veya röportajlar da coşarlar ve çok ilmi bir sunum yaparlar. Bir kaç gün önce gazetelerden birinde değerli bir psikolog kendi ifadesiyle eşlerinin yanısıra başka kadınlarla bir hayat kuran erkeklerde büyük bir artış olduğunu açıklamış ve bu tip ilişkilere giren erkeklerin psikolojisinin sağlıklı olmadığını ifade etmiş.” Annesi tarafından  çok sevilmeyen erkek çocukları , kadınlarla sağlıklı ilişki kuramıyor ” demiş. Ayrıca herhalde tam hızını alamamış ” Erkeğin evli olduğunu bildiği halde onunla paralel hayat yaşayan kadınların da psikolojik sorunları var ”  diye ilave etmiş.

Ona göre erkek oyun kuruyor , kadınlar rolleri oynuyormuş. Herkese akıl veren ve insanları yorumlayan değerli uzmanımız da meğer eşinden ayrılmış.

Bu röportajı yapan değerli gazeteci kızımız da ilk gazetecilik hayatına Fransada başlayan bir kişi. Bu nedenle herhalde bizim toplumumuzu Fransız olarak kabul etmiş ve kendisine ilginç gelmiş.

Her zaman yazdığım gibi özellikle okuryazar kesimi her şeyi ağdalı anlatmayı çok sever olayları basite indirgeyemez. Her halde bu değerli psikoloğumuz orta altı gelir ve eğitim seviyesinde olan toplumumuzu bilmiyor. Onun bütün anlattıkları bu günkü kadına şiddet olaylarının nedeni olabilir ancak 2. eş ile katiyyen alakası yoktur. Gazete haberlerine bakın özellikle alt gelir seviyesinden bir göz odalarda yaşayan sürüyle 2. eşler bulursunuz. Bu tip beraberlikleri yaşayan erkeklerin büyük bir çoğunluğu ailesinin uygun gördüğü eşlerle  istem dışı evliliklere itilmiş insanlardır. Zorla güzellik olmaz lafını kanıtlarcasına zaman içinde kendince mutluluğu ararlar. Kuma diyeceğimiz 2. eş ise durumunu kabullenmeye hazır ve genellikle erkeğin eski yavuklusudur.

Değerli Psikoloğumuzun herhalde söz ettiği üst gelir seviyesindeki evliliklere ve ilişkilere bir bakınız. Kimin eli kimin cebinde belli değildir. Bunların bu tip davranışlarını erkek anasının sırtına yüklemek ise” laf olsun torba dolsun”  dan başka bir şey değildir.

Herkes şöyle böyle aşkı yaşar, mutluluğu yaşar ama huzuru yaşamak için bu kadar şanslı değildir.

Ben Minkeos olarak derim ki ” Huzur yaşamınızı  zamana bırakmak değil zamanla bırakmamaktır ”

Sevgiyi kimle huzur buluyorsanız onunla yaşayın ve sakın vageçmeyin.