İnsanlar ve Hedefleri

İnsanlar doğar yaşar ölür.

Ancak bazı insanlar  doğar , fakat  daha sonra diğerlerinden daha değişik yaşar ve çok daha değişik ölür

İnsan zaman zaman düşünüyor,  neden aynı evde aynı ailenin çocukları  olarak doğan kişiler zaman içinde birbirinden farklılık gösteriyor diye.

Eğitimleri de , ailenin imkanlarının paralelinde, birbirinden pek farklı olmayan kardeşler zaman içinde değişiyor ve birbirinden bağımsız bir gelişim sürecine giriyorlar.

Muhtemelen bunun cevabı eğitim dışında kendisini geliştirmesine yardımcı olan kitap ve insanlardır.

Özellikle her şeyi almaya hazır olan beyin yaşlarında insanlar kişiliklerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyecek her şeye çok açıktır.

İşte her şey olarak ifade ettiğim bu durum insan yapısının şekillenmesinin mihenk taşıdır.

Tam da burada Montaigne devreye girer.

16. Yüzyılda yaşamış olan ünlü deneme yazarı şu önemli tespitini yapmıştır.

”  İnsanlar hedeflerinden büyük olmalıdır  “

Bu beyin sahiplerinin bazıları , Montaigne’ nin altını çizdiği hedeflerden büyük olma evresini yerine getirme işlevini gerçekleştirmekte ancak büyük bir çoğunluğu ise çıtanın altında kaldığı için elenmektedir.

İşte açmaz tam da buradadır.