Kişilik, Sorgulanmamış Hayat,Niccolò Machiavelli

Bu gün Cumartesi. Bütün günler  kavga gürültü ile geçiyor. Hafta sonu 2 gün, daha sosyal bir şeyler yazayım istiyorum.

Bu gün insanların  lk defa karşılaştıkları insanlara , kişilikleri ile ilgili bir fikirleri olmadan,   nasıl bir izlenim bıraktıkları hususunda bir değerlendirme bloğu yazmaya çalışacağım.

Benim fikrime göre insanlar daha çocukken kendi gensel yapılarına uygun olan  davranışlarda bulunma eğilimleri ile doğarlar fakat zaman içinde gene kendi gensel yapılarına uygun olan davranış sahibi insanlarla karşılaşırarak iletişime geçerler.

Çocuklukta kendini arkadaşlar arasında öne çıkarma ve liderlik dürtüleri çoğu kez itiş kakış ve dövüşme şekliyle ortaya çıkar.Çok kısa süren bu dönem yaş ilerledikçe şekil değiştirir.

Demokrotis’in tanımı ile ‘Hayvanın iyisi beden yeteneğiyle, insanın iyisi kişilik yüceliğiyle kendini belli eder.’ diyor.

Bu arada eğitiminiz de devam etmekte tanıdığınız insan sayısı artmakta zaman zaman da duygu yoğunluğu yaşadığınız insanlar önünüze çıkmaktadır. Artık hayatın zorlu günleri başlamıştır.

Bu dönemdeki en büyük tehlike insanın toplum içinde uygun ve geçerli olan bir yer kapmak için kendini olmadığı bir görünüm ve konuma getirmesidir.

” Herkes senin nasıl göründüğünü bilir ama çok az insan nasıl olduğunu hisseder. “ diyorNiccolò di Bernado dei Machiavelli (3 Mayıs 1469 – 21 Haziran 1527), Floransalı düşünür, şair, oyun yazarı. İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerindendir.


Ben Minkeos olarak deneyimlerim paralelinde kimsenin kendi olmadığı bir kişiliğe bürünmesinin ona orta ve uzun vadede mutluluk getirmeyeceğini düşünüyorum. Socrates’in dediği gibi”Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.”

Önünüzde daha yaşayacağınız uzun bir ömür olduğunu düşünürseniz Bertolt Brecht’in görüşlerini yabana atmayın. Usta ” Bugün yarına dünle beslenerek yol alır.” diyor.

Ama bloğun sonunda benim de yürekten katıldığım ”Andre Gide’ e ait bir görüş

“Olmadığın biri olarak sevilmektense olduğun biri olarak nefret edilmek daha iyidir.”