Önümüzdeki Engebe

Ben  zaman zaman insanların kendi duygu dünyasında önem verdiği kişiler ile olan ilişkilerinde sıkıntıya düştüğünü yazarım.

Söylemek istediğim ister kısmet ister tesadüf deyin birini ne kadar çok isterseniz o kadar önünüze engebe çıkar .

Zaman zaman da  isteksizlik

Amerikalý bilim insanlarý, askerlerin engebeli arazilerde intikali sýrasýnda yüklerini taþýmalarýna yardýmcý olmak üzere ‘AlphaDog’ adý verilen 4 ayaklý taþýyýcý robot geliþtirdi.

Bunu   lütfen sadece ilişki detayında almayın. Yaşamınızda hiç değerli görüp önem verdiğiniz veya  kendinize örnek aldığınız kimseler olmadı mı?

” Birisi sizin için gerçekten çok değerliyse, bunu ondan sanki bir suçmuş gibi gizleyin. Bu hoş bir şey değildir ama doğrudur.”  diyor bir önemli düşünür.

Arthur  Schopenhauer

Genellikle çok değer verdiğiniz ve bunu kendisine   toplum içinde devamlı olarak dile getirdiğiniz kişilerin sizden zaman içinde uzaklaştığını belki siz de fark etmişinizdir.

Benim bu konuda tespitim şudur

Nasıl sizce çok değerli olan sevdiğiniz kişilere , aman fazla havalanmasın diye , hakettiği sevgiyi esirgemeniz ne kadar yanlış ise  onları  en büyük sensin sen bir tanesin diye pohpohlamak da bence o kadar yanlıştır.

Kendi hatalarımızla dost kaybetmek insana önce umursamazlık , sonra isteksizlik ancak sonunda özlem  doğurur

Sevin ancak dengenizi koruyun

Arabalarda frenler de en az  motor kaporta kadar önemlidir.