Suskunluk Sarmalı , Yaşamı Öğrenmek

Bu günün konusu yaşam.

Bizim gençliğimizde hayat derdik sonra nedendir bilmem yaşam oldu.

İmkan derdik olanak oldu,

İhtimal derdik olasılık oldumontaigne-denemeler

Sonra daha da ileri gidildi Atatürk’ün sözleri yerlileştirildi

Yurtta sulh cihanda sulh ” lafı kalktı ” Ülkede barış dünyada barış ”   oldu.

Atatürk bu tercümeyi duymuşsa eminim kabrinde bir dönmüştür.

Bu tercümede dönmemişse , binbir güçlükle kurduğu devletimize bu gün reva görülen uygulamaya karşı,  kesin dönmüştür.

Hele bir de söylediği  ”  Türk milleti zekidir . Türk milleti çalışkandır… “ cümlesinden sonra

Bu günkü milleti görünce nasıl olduğunu varın siz tahmin edin.

Ben sadece iki şeye şükrederim

1- Atamızın çok genç yaşta vefat etmesine

2- Çocuğunun olmamasına

Çünkü ben onun silah  arkadaşı İsmet Paşanın ( İnönü ) 75 yaşında Uşak’ta taşlandığını bilirim.

Ve çocuklarının siyaset uğruna nasıl yıpratıldığını

Hayatı anlatacaktım nereden çıktık nereye geldik.

Bu konuyu benim hasta olduğum iki  kelime ile sonlandırayım

Bunlardan birincisi süreçtir ve genellikle zaman yerine kullanılmaktadır.

Halbuki süreç

1- Düşüncenin belli bir sonuca ulaşacak şekilde ard arda dizilişi.

2- Olgu ya da olayların belli bir düzenin bulunduğu iz­lenimini verecek şekilde sıralanması duru­mu; statik olmayan, sürekli bir dönüşüm içinde bulunan gerçekliğin sergilediği hare­ketlilik. Belli bir birliği veya birleştirici bir ilkesi olan değişmeler dizisi.

3- İnsan varlığı tarafından meydana getirilen bir şeyin üreti­liş şeklini, meydana geliş tarzını oluşturan eylemler dizisi

demektir.

İkinci kelime ise sarmaldır ve o da genellikle yumak olmuş problemler için kullanılmaktadır.

Bu kelimenin manası ise

Sarmal (helis, heliks veya helezon), burgu şekilli, üç boyutlu bir şekildir. Sarmal şekilli gündelik nesnelere örnek olarak silindirik yay, vida, ve minare merdiveni gösterilebilir.[1][2]Sarmallar biyolojide de yer alır, DNA molekülü birbirine sarılmış iki sarmaldan oluşur, çoğu proteinde de alfa sarmal olarak adlandırılan sarmal yapılar bulunur. Sıfat hali için sarmalsal (helisel, helikal, veya helezonî) kullanılır.

Ülkemizde konuşulması gereken fakat hiç konuşulmayan sarmal ise “Suskunluk Sarmalı”  dır.

Alman siyaset bilimci Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen bir siyaset bilimi ve kitle iletişim teorisidir.

Bir kişinin/grubun savunduğu fikir, mensubu olduğu toplumun (okulda sınıf, fabrikada soyunma odası, orduda yemekhane, belediye otobüsü, akraba ziyareti, hastane koridoru vs.) ‘genel-geçer’ kabul ettiği görüşlere uygun değilse, bu kişi toplumdan dışlanma korkusu nedeniyle konuşurken kendini kısıtlar veya fikrini söylemekten vazgeçer. Aynı kişi fikrinin (veya kendi fikrine yakın görüşlerin) toplum nezdinde yaygınlaşmaya başladığını sezerse, bu kez fikrini yüksek sesle söylemeye başlar.

Biz bu durumu Gezi Olaylarında yaşadık. O güne kadar sesi pek çıkmayan insanlar bir anda çoştular ve fikirlerini yüksek sesle seslendirdiler.

Geç mi kaldılar yoksa doğru zamanda mı yaptılar bunu şu an anlamak zor

Michele de Montaigne” ye sorarsanız tepki biraz geç kalmış.

Çünkü o

“Bize yaşamayı hayat geçtikten sonra öğretiyorlar.”  diyor.