Dengeli Kişilik, Kötülere Öykünmek, Demokritus

_demokritos_1Değerli izleyicilerim

Daha evvel de zaman zaman bloglarıma o veya bu neden ile misafir olan bir değerli filozofu bu gün tekrar ağırlıyorum.

Yaşadığınız bu hafta sonunun,  bu bloğumu okuduktan sonra ,insanlara aklını başına almasını hatırlatmasını hem ümid ediyor hem diliyorum.

(MÖ 460-370) yılları arasında yaşamış olan bu kişiliğin bundan 2500 sene önce bu günlerimize uygun tesbitlerini değerli görüşlerinize sunarım.

Tesbitlerine konu olan kişiler bir hayal ürünü olmayıp hala da aramızda yaşamaktadır.

Leukippos’ un öğrencisi Demomritos ya da bazı kaynaklarda Demokritus, (MÖ 460-370)’lü yıllarda yaşamış ve Sokrates‘den sonra ölmüş olmasına rağmen, “Sokrates öncesi doğa filozofları”ndan sayılır. Hocasının ortaya koyduğu teoriyi büyük ölçüde geliştirerek ünlenmiştir.

Demokritos, kendisinden önceki düşünürlerin üzerinde durmadığı oranda, ahlâk (etik) ile de ilgilenmiştir.

Önemli tesbitleri

1- İnsanı mutlu kılan ne bedensel güçlükler ne zenginliklerdir, insanı mutlu kılan
dürüstlük ve sakınıklıktır.

2- Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak yaşamını kurtarmaktır.

3- Adaletsizlik eden kişi adaletsizliğe uğrayan kişiden daha mutsuzdur.

4- Kalabalıklar mutsuzluk içinde bilgeleşir.

5- -Bir şeyi çok arzulamak, başka şeyler karşısında ruhunu köreltmektir.

6- Akıldan yoksun insanlar için yönetilmek yönetmekten iyidir.

7- Utanılası bir biçimde eylemde bulunan kişi önce kendinden utanmalıdır.

8- Kötülere öykünmek de iyilere öykünmemek de kötüdür; iyilere öykünmek istememek en kötüsü. (Öykünme: Birinin yaptığı gibi yapmak, birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek)

9- Konuşmaya değil eylemde bulunmaya ve erdemli davranmaya harcamalıyız tüm çabamızı.

10- Doğru düşünenlerin umutları gerçekleşebilir umutlardır, kafasızların umutları gerçekleşmez umutlardır.

11- Çok dengeli bir kişilik yapısına sahip olmak, aynı zamanda düzgün bir yaşam sürdürmek demektir.

12- Çok düşünmek ve az bilmek, işte budur yapılması gereken.

Bilmem anlayanlara bir az da olsa katkım oldumu?

Benim adım Hıdır

Elimden gelen budur.