Konu insan,Adaletsizlik, Bertrand Russel

Bu gün gene konumuz insan. Konuya ünlü İngiliz filozof Bertrand Russel ile başlamak istiyorum. Kendisi Analitik Felsefenin kurucusu kabul edilir.

Russel anti emperyalist ve savaş karşıtı olduğu için 1. Dünya savaşında hapis yatmış, Adolf Hitler’e karşı kampanya düzenlemiş, Vietnam savaşı için A.B.D Yİ suçlamıştır.

Son eylemlerinden bir tanesi İsrail’in Orta Doğu’daki ülkelere karşı izlediği tutumu eleştirdiği bir bildiri yayınlamasıdır.

İnsan Haklarını ve düşünce özgürlüğünü savunduğu yazıları dolayısıyla 1950 yılında Nobel Edebiyat Ödülü‘ne layık görülmüştür.

”İnsan” olduğunuzu hatırlayın, geriye kalan her şeyi unutsanız da olur! “ diyor Russel.

” Hadi burdan yak ” diye bir özdeyişimiz vardır. Russel 1872-1970 yılları arasında yaşamış Her 2 Dünya Savaşını görmüş emperyalizmin olası sonuçlarını tahmin edip tepki vermiş bir kişi. Peki kendisinden yaklaşık 30 yıl önce doğmuş ancak 1900 yılında sadece 56 yaşındayken vefat etmiş özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.Friedrich Wilhelm Nietzsche’ye ne diyelim. Onun lütfen şu dizelerine bakarmısınız

İki temel sorunu var insanlığın;
adaletsizlik ve anlamsızlık.
birine karşı hukuk’u bulduk, diğerine karşı sanatı.
ama insanlar hukuk’a ulaşamadı ve sanat da insanlara…

Bence insanların birbirlerine karşı olan davranışlarının temelinde sevgisizlik yatıyor.

Milattan önceki yıllarda yaşamış Marcus Aemilius Lepidus o tarihlerde buna işaret etmiş.“İnsanları sevmeyen birine, onun insanlara davrandığı gibi davranma.” demiştir.

Günümüz dünyasında 2000 yıl öncesinden gelen bu temenniyi takan bile yok. İnsanların dini inançlarını acımasızca kullanan, bunun üzerinden siyaset yapan kafalar bilmiyorum 50 sene sonra nasıl davranacaklar.

Çinde  her 7 kişiden biri olan 200 milyon kişi sokakta veya devlet güvenliğinde yaşamaktadır.

2005 dataları ile Çinde 1.4 milyar iinsan var

Hindistan 1.1 milyar ile 2. sırada yer alıyor.

Çin ve Hindistan nüfusu nüfusu  o tarihlerde topraklarına sığamayacak. Bu nedenle bir savaş çıkması ve kuvvet dengeleri nedeniyle büyük devletlerin de bu savaşta taraf olması benim için hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.

Almanyada fazla olan paranın yarattığı olası sıkıntıları 1990 yılında Doğu ve Batı Almanyanın birleşmesi sonucu Doğu Almanyaya akıtılan mali kaynaklar suretiyle  bir ölçüde ortadan kaldıran egemen güçler, çıkış yeri insan olan bu yeni sorunu çözmekte bence çok başarılı olamayacaklardır.

Herhalde ben görmem ama gençlere önemle duyururum.