Yapayalnız Hissetme

Bu gün , içinde benim de olduğum,

belli bir yılı geride bırakan orta yaş üstü insanlardan söz etmek istiyorum.

Amacım onların ruh halini sizlere biraz aktarmak.

Schopenhauer diyor kidownload

” İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitaptır, geri kalan yılları da o kitabın eleştirmesidir.”

Bu cümlenin önemli kelimesi eleştirmektir.

Eleştirme olumlu veya olumsuz olur.

Konuya  olumlu olarak bakan , yaptıklarında kusur görmeyen insanlar bu yazımın kapsama alanında değildir.

Çocuklarının hayatta duruşlarını , dostlarının ona yaklaşımını ben nerede hata yaptım modunda değerlendiren kişilerden bahsetmek istiyorum.

Bu tip insanlar giderek

” Gençlik bir kitaptı, okuduk bitti…”“Evvel zaman içinde masal olduk yine..” diye bir karamsarlık çizgisine savrulmaktadır.

Bunun en önemli üç nedeni vardır.

İlk ikisi sağlık ve gelirdir.

İlerleyen yıllar içinde bu iki konu insanların hayatına olumsuz olarak etki eder.

Ancak en önemli olanı üçüncüsüdür.

Gelmiş geçmiş en büyük Alman Edebiyatçısı olduğunu iddia ettiğim Goethe bana yardım için neler yazmış

” Eskiden derdim ki insanın başına gelebilecek en kötü şey, bir gün yapayalnız kalmasıdır. Ancak öğrendim ki hayatta insanın başına gelebilecek en kötü şey kendini yapayalnız hissetmesine neden olan insanlarla yaşamasıdır”

Ne yaparsanız yapın ileri yaşlarda herkes bu üç sonucu yaşayacaktır.

Benim fikrim budur.