Bencil

” Biz aslında karşımızdaki insanı sevmiyoruz. onun bizde yarattığı duyguyu, heyecanı, hissi seviyoruz. sevgiyi değil, sevilmeyi seviyoruz; işte insan bu kadar bencil ” diyor Friedrich Nietzsche.

Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını herkesinkinden üstün tutan  bencil sözcüğü, Yeni Türkçe döneminde egoist sözcüğüne karşılık türetilmiştir.bencil

Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını herkesinkinden üstün tutan  bencil sözcüğü, Yeni Türkçe döneminde egoist sözcüğüne karşılık türetilmiştir.

Antik çağlardan beri dini, felsefi, psikolojik, ekonomik ve biyolojik açıdan çeşitli sorgulamalar yapılmış bencillik, ben’in önemi, bencil olmamak konularında çeşitli görüşler dile getirilmiştir.

Filozofların genellikle söylediği şey  kişinin en iyi olanı topluluğun iyiliğini düşünerek edineceğidir.

Psikolojide empati eksikliğinden kaynaklı bir bencillik anlayışı vardır.

Bencillik kişilik problemidir.

İnsanın kendine zarar verir.

Yazdım yazdım da bir şey değişir mi?

Ben ümitsizim.

Sebebi ise  Brachvogel’in tespitinde gizli.

” Bir tek insan yoktur ki bencil olmasın” diyor Usta.