Göktürkler, Osmanlı Hanedanı,3.Selim

Sayın Başbakan yayınlanan bir dizi ile ilgili görüşlerini açıkladı yer yerinden oynadı. Kendisinin bu konuda özel bir kabiliyeti yok.Ancak çok akıllı olduğunu herkes kabul etmeli. Uzatılan  mikrofonlara belirttiği her görüş özellikle başbakan konuşsun da ona cevap vereyim diyen karşı görüş sahibi kişiler tarafından uzatılarak gündeme taşınıyor ve iktidarın ekmeğine yağ sürüyor.

Bence özellikle ana muhalefet partisinde üst görevlerde bulunanlar bunu düşünmeli ve kendilerine sormalılar ’ Biz neden herhangi bir gün gündemi belirleyemiyoruz?  Artık bu durum Amerikan kovboy filmlerini geçti, bilirsiniz bu filmlerde kızılderililer saldırır, beyazlar arabaları daire şeklinde konuşlandırır. Kızılderililer etrafında dönüp ok atar, beyazlar da tüfek. Hiç bir kovboy filminde kızılderililerin ortada toplanıp beyazların etraflarında döndüğü bir sahne bulamazsınız.

Ben iktidarın bu dizi ile ilgili hassasiyetini özellikle Osmanlıya olan sevgisine bağlıyorum. Bu sevgiyi her yerde özellikle Hastanelerin ismini değiştirmekteki arzularında görebilirsiniz. Biz çocukken böyle durumlar da battı mı? derdik.

Siz ismini Fatih Sultan Mehmet diye istediğiniz kadar değiştirin. Vatandaş minibüse binince ‘ Ben P.T.T hastanesinde inecem diyor.

Bu iktidar  pek Türklükle ilgilenmemiştir.Eğer olsaydı Türklerin kurduğu en eski devlet olan Hunlardan övgüyle söz ederdi. Veya Türk kelimesini ilk defa devletin adında kullanan Göktürklerden bahsederdi.

Göktürkler yerleşik uygarlığa geçen ilk Türk devletidir. Moğollar,Çinliler ve daha sonra Araplar arasında o büyük toprakları için önemli savaşlar vermiştir. Türk diline uygun yazıları ve herkesin Tarih ve Edebiyat derslerinde okuduğu önemli destanları vardır.Tabiidir ki bu devletlerin görüşlerini kendilerine ilke edinen bir değerli partinin de mevcut olması bu kabulde önemlidir.

Kendilerinin bu Osmanlı sevgisini ümmetçilikle özdeşleştirmek mümkündür. Osmanlıyı sevmek anlaşılır, ancak bunu takım tutanlar gibi değerlendirmemek gerekir.Tahta geçen padişah sayısı 36 iken bunların bir kaçını hep gündemde tutmak diğerlerini hiç konu etmemek insanlara pazarcı uyanıklığını çağrıştırır. Bilirsiniz pazarlarda da malların iyileri mostralık olarak öne dizilir kötüler arka ve aralara sıkıştırılır.

Amaç tarih dersi vermek değildir ama Osmanlı devletinin savaşçı bir kimliği olduğunu da kabul etmek durumundayız.Devlet 1299 da kurulmuş 1352 de ilk Rumeli Toprağını kazanmıştır. Daha sonra 3 kıtaya yayılmış ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrikada toprağa sahip olmuştur. Ayrıca bazı Beylikleri de vergiye bağlamıştır.

Gayet doğaldırki bu ülkeler ele geçirilirken orada yaşayanlarla siyasal ve sosyal ilişkiler dışında gönül ilişkileri de tabiiki olmuştur. Bu tip ilişkiler sadece padişahlar için değil paşalar, yeniçeriler ve hatta erkek seyisler için de geçerlidir.

Ben sayın başbakanın dizi hakkında görüşünü ifade ettikten sonra bana fikrimi sunan olsaydı şunu söylemek isterdim.

’ Kendisi olayı sadece gönül hikayelerine indirerek hata yapıyor. Çünkü kendisi de hayatı at sırtında geçti diyerek aynı açmaza düşüyor. Kanuni bizler gibi bir insan. Dizi yapımcıları ,seyirci beğenisi açısından olayı ele almış.

Ancak ben bundan sonra bir tarihi dizi çekenlere 3. Selimi öğütlerim. Fransız devrimi paralelinde tahta çıkan bir kişiliktir.Tahta çıktığı zaman Avusturya ve Rus savaşlarını anlaşma ile sonlandırmış bir devlet adamıdır.Modern askerin ilk örneği olan Nizam-ı- Cedit ordusunu kurmuştur. Müzik ve Edebiyatla ilgilenmiştir.Türk Müziğinin çok önemli Suzidilara ve Nevakürdi gibi bir çok makamını  3. Selim bulmuştur. Hem dini hem de din dışı müzik ile ilgili 64 civarında eser bestelemiştir.

Kanuni Sultan Selim gibi saltanat uğruna kendi çocuğunu ve kardeşini öldürten biri değildir.Ancak Nizami Cedid ordusunu istemeyen yeniçeriler tarafından isyan sonucu tahttan indirilmiş ve padişah 4. Mustafanın emriyle katledilmiştir.

Bunun neresinden dizi çıkar diyenlere şunu söylemek isterim.

Kanuni Sultan Süleymanın kaç eşi olduğunu dizide izliyorsunuz. Padişah 3. Selimin ise tam 11 eşi olmuştur.Verdiği eserlerle bir gönül insanı olduğu su götürmez olan böyle çok yönlü bir padişahı araştırıp dizi yapmak senaristlere, çekimi yapacak parayı bulmakta yapımcılara düşer. Benden söylemesi’

Eğer bu veya buna benzer bir cevap verilebilseydi belki ertesi gün gündem 3. Selim olacaktı ve belki de sayın başbakan kendisinin belirlemediği bir gündemle uyanacaktı.

Kimbilir