İnsan Söylemi

Bu gün size Bertrand Russell’ın bir tespitini aktarmak istiyorum.

” Akılsızca bir şeyi milyonlarca insan söylese bile o şey yine akılsızcadır.” diyor ünlü düşünür.

Amacımız bu tespiti insan yapısı ve davranışı açısından irdelemek.

İnsan her yaşta birlikte yaşadıkları kişilerle iletişim kurma arzusunda.

Ancak bir de seçicilik arzu ve temayülü var.download

Ana Okulunda ve İlk Okulda birlikte olduğu çocukların hepsini değil bir kısmını arkadaş olarak seçiyor.

Büyüdükçe seçim insan odaklı olmaktan çıkıp ilke ocaklı bir pozisyona evriliyor.

Örneğin takım tutmak.

Taraftar olduğu takıma gönül veren kişinin diğer taraftarların hepsi ile uyumlu olduğu söylenebilir mi ?

Hayatının daha ileri evrelerinde ise sosyal hayata katılımlarını görmekteyiz.

Kendi fikirleri paralelinde bir takım kuruluşlar, dernekler ve partilere ya sempatizan olur veya fiilen içinde yer alır.

Tam da burada konu etmek istediğim sıkıntı başlar.

Bireylerin kendi yapı ve düşünceleri , içinde bulunduğu kuruluşun uygulamaları ile tam örtüşmez.

Zurnanın zırt dediği yer de tam da burasıdır.

Aşık Veysel’e ait olduğu söylenen bir tespit var.

Veysel ile birlikte üç beş kişi bir araya gelmiş saz çalıyormuş.

Herkes sazın bütün perdelerini dolaşırken büyük Usta bir birine çok yakın seslerde geziniyormuş.

Neden böyle yaptığını soranlara ise cevabı şöyle.

” Onlar istenilen sesi henüz bulamadılar ,  ben buldum.

İşte bu nedenle milyonlar zırt deliğinden zurna çalıyor.

Nedeni eğitimsizlik.

Ancak eğitim seviyesi yüksek olan kuruluşlarda da zurnanın değişik deliklerinden ses çıkaran insanlar çoğunlukta.

Peki bu kadar yazıyı niye yazdın derseniz.

Ülke insanımın profiline bakıyorum.

Önümüzdeki dönemde yaşanabilecekleri düşünüyorum.

Vallahi içim yanıyor içim.