Yaşlanmak,Yaşamak,Thomas Paine

Şimdi anlatacağım konu belki sizin hayatınız değildir ama kesinlikle bir arkadaşınız veya dostunuzun hayatıdır.

Öyle arkadaşlar vardır ki, candan ileri, hiç ellerini üstünüzden çekmezler. Hele bir de o veya bu şekilde tek kalmışsanız ve de çocuklarınız size yakın oturmuyorsa sizin için kendilerini parçalarlar.

Saat mevhumları hiç yoktur. Günün erken saatlerinde de geç saatlerinde de telefonla veya bizzat gelerek iyi olup olmadığınızı öğrenmek isterler.

Bir başka ifade ile ülkemin şu andaki iktidarı gibilerdir.

Yaşlanmana izin verirler yaşamana izin vermezler.

Benim bu konudaki fikrim şudur.

thomas paine

 

Arkadaşlar olarak adlandırılan bu kişiler de aslında yalnızlık çeken insanlardır. Bu ilgi gösterme nedeni ile bir yandan kendi yalnızlıklarına bir çözüm aramakta diğer yandan da bu çok sevdikleri insanlara akıl vererek bir yerde kendi egolarını tatmin etmektedirler.

O çok sevdiklerini söyledikleri insanlarla oluşturdukları diyaloglarda hem daha çok konuşabilmek hem de kendi fikirlerinin önemli olduğunu kanıtlayabilmek için ama diyerek lafı ağızdan almayı çok severler

“Bir cümlede ama varsa öncesinde söylenenler önemsizdir.” özdeyişini hiç umursamazlar ve karşılarındakine kendi fikirlerini empoze etmek için uğraşırlar da uğraşırlar.

Dışardan bu iki kişiyi izleseniz arkadaşın ne kadar yapay davranışlar sergilediğini çok rahat görürsünüz. Bunu herkesin üzerinde titrediği kişi görmez mi?

Görmesine görür de ne yapacağını bilemez . Çoğu zaman kendisinin dışlanılacağını düşünerek korkar. Bu durum sadece insan ilişkilerinde değil hükümet- insan ilişkilerinde aynen geçerlidir.

Thomas Paine (d. 1737 – ö. 1809). Düşünceleriyle Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nı ve Fransız Devrimi’ni etkilemiş İngiliz asıllı ABD’li siyaset adamı.

İnsanlar hükümetten korktuğu zaman zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman özgürlük vardır.

diyor.

Doğaldırki zaman zaman hükümet edenler arasında, özellikle söylediği her şeyin doğru ve haklı görülmesini isteyen kafadaki insanlar olabilir.

“Kimileri haksızlığa tahammül edemez, kimeleri de haksız çıkmaya.”

Bence de  biraz cesur olmakta ve demiri zamanında ve tavında dövmekte de çok fayda vardır.

” Atlar kaçtıktan sonra ahırın kapısı kapatılmaz”.

Veya kapatsan ne olur kapatmasan ne olur